Saako juhlassa laulaa ”Enkeli taivaan”? Opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta vastaa.

Joulujuhlassa saa laulaa yksittäisen jouluvirren ja esittää jouluevankeliumin. Yksittäinen laulu tai evankeliuminäytelmä eivät tee tilaisuudesta uskonnollista tai hartauden harjoittamista, vaan ovat osa suomalaista kulttuuriperinnettä.

Kaikista koulun järjestämistä tilaisuuksista ja niiden sisällöistä on kuitenkin tärkeää tiedottaa vanhempia. Oppilaalla on oikeus olla sivussa tilaisuudesta virren ja jouluevankeliumin ajan. Tämän vuoksi uskonnollinen osuus on joissain kouluissa juhlan alussa. Tällaiset poissaolopyynnöt ovat kuitenkin harvinaisia. Niitä tulee harvoin muiden uskontojen edustajilta. Pääosin ne tulevat perheiltä, joilla ei ole lainkaan uskonnollista vakaumusta.

Koulussa voi lukuvuoden päättötilaisuuden lisäksi olla myös uskonnollinen joulujuhla esimerkiksi kirkon tiloissa. Vanhemmilla on oikeus päättää, osallistuuko heidän lapsensa kyseiseen tilaisuuteen. 

Pekka Iivonen, voiko joulusta puhua luokassa, jos kaikki eivät kuulu kirkkoon?

Laaja-alaisen uskonnollisen ja kulttuurisen sivistyksen tulisi olla vahvasti osa koulun opetusta. Myös suomalainen kulttuuriperinne saa – ja sen jopa pitää – näkyä koulussa. Myös eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien oppilaiden kotoutumisen kannalta on tärkeää, että heillä on mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin sekä koulun opetuksessa että juhlissa.

Uskonnolliseen juhlaperinteeseen liittyvää tietämättömyyttä on jo myös kantasuomalaisessa väestössä, ja joulun vieton perinteet ovat katoamassa monista suomalaisista perheistä. Kaikkien oppilaiden tulisi tietää, mikä joulu on, miksi sitä vietetään, miksi se on tärkeä juhla suomalaisille, ja millaisia perinteitä siihen liittyy. Näistä asioista voidaan keskustella luokassa yhdessä monipuolisesti, oikein ja aidosti.


Tarkemmat ohjeet löytyvät opetushallituksen sivuilta:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf


Tällä palstalla etsitään vastauksia koulun arjen ajankohtaisiin ja kinkkisiin tilanteisiin. Kysymyksiin vastasi opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta.

Mihin kysymykseen sinä haluaisit vastauksen? Kerro meille!

 

© Suomen Kristillinen opettajaliitto ry 2019